Warunki zakupów PDF Drukuj Email

Niniejszy regulamin to zbiór zasad obowiązujących przy zawieraniu umów przy wykorzystaniu serwisu internetowego pod nazwą Gmyrpol-Sklep, do którego odsyła nazwa domenowa gmyrpol.pl (dalej jako „Sklep”). Właścicielem Sklepu jest Roman Krzyżanek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Roman Krzyżanek Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "GMYRPOL", z siedzibą w Opalenicy (64-330) przy ul. Dr. Ireneusza Wierzejewskiego 40, o numerze NIP 788-147-75-90, REGON 631086645, zarejestrowaną w Opalenicy przez Burmistrza Opalenicy pod numerem 1558/98 (dalej jako „Właściciel Sklepu”). Poniżej podajemy najważniejsze zapisy oraz pełne brzmienie niniejszego regulaminu.

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA REGULAMINU:

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Podmiot dokonujących czynności prawnych za pośrednictwem sklepu (dalej jako „Klient”) może składać zamówienia (ofertę kupna) poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), jak również drogą poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Właścicielem Sklepu (dalej jako „Umowa sprzedaży”) jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
 4. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Treści zamieszone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie m.in. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, umożliwiającego obsłudze Sklepu jego weryfikację oraz potwierdzenie zamówienia za pomocą wiadomości poczty elektronicznej, przesłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 7. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi zwykle od 1 do 14 dni roboczych.
 8. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient jest obciążany kosztami dostawy w wysokości 35 zł (przy zakupie do 3000zł). Przy zakupie szlabanu jako sposób wysyłki prosimy wybrać "Szlaban". Obsługa Sklepu skontaktuje się z Państwem w jak najkrótszym czasie w celu omówienia sposobu wysyłki (ze względu na rozmiary szlabany nie są wysyłane wg standardowej taryfy).
 9. Możliwy jest także osobisty odbiór zamówionych produktów w siedzibie Właściciela Sklepu lub w jednym z oddziałów – po wcześniejszym ustaleniu tego sposobu odbioru z pracownikiem Sklepu. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.
 10. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem oraz za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 11. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 12. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta, dystrybutora lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski przez okres minimum jednego roku. Gwarancja ta w żadnym wypadku nie wyłącza ani nie ogranicza przysługujących Klientom praw wyartykułowanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
 13. W okresie 10 dni od odbioru zamówionego towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej jako „Konsument”), ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
 14. Dane osobowe Klienta przekazane podczas składania zamówienia będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia, umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu oraz w celach ewentualnych reklamacji lub ułatwienia składania zamówień w przyszłości. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 15. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Właściciela Sklepu), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
 16. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu.
 17. Niniejszy regulamin jest w przypadku złożenia zamówienia częścią treści –Umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia (oferty).

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.
 2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetowa, do której odsyła domena gmyrpol.pl (sklep internetowy), jak również pocztą poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym).
 3. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Również inne informacje zawarte na stronie Sklepu, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Jeżeli Właściciel Sklepu nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadamia o tym Klienta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 5. W wypadku, gdy Właściciel Sklepu nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Właściciel Sklepu może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia przez Właściciela Sklepu, Klient informowany jest na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Umowy sprzedaży, ze zwrotem rzeczy na koszt Właściciela Sklepu.
 6. Zawartość dotycząca katalogu produktów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Klient składa jedynie propozycję zawarcia Umowy sprzedaży. Momentem zawarcia Umowy sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika Sklepu.
 7. Zawartość zamieszczona w Sklepie skierowana jest do: (a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; (b) osób prawnych; (c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; (d) innych podmiotów gospodarczych bądź (e) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Sklepu.

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego obsłudze Sklepu weryfikację poprawności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia pracownik Sklepu potwierdzi je drogą poczty elektronicznej. Jeżeli zamówienie nie zostanie potwierdzone przez pracownika Sklep w ciągu siedmiu dni od daty jego złożenia, oferta (zamówienie) złożone przez Klienta przestaje go wiązać.
 2. Moment potwierdzenia złożenia zamówienia przez pracownika Sklepu jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta. Niemniej, Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie realizacji zamówienia, umożliwić Klientowi zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacja przez Klienta z zakupu.
 3. Przy zamówieniach na produkty zindywidualizowane lub niedostępne w ofercie Sklepu (które wymagają sprowadzenia specjalnie dla potrzeb tego zamówienia), Klient może być zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 10% wartości zamawianego towaru, o czym zostanie poinformowany przed zawarciem umowy. W przypadku, kiedy realizacja zamówienia przedłużyłaby się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo od Umowy sprzedaży odstąpić.
 4. Czas realizacji jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi zazwyczaj od 1 do 14 dni roboczych. Termin dostawy podany przy produktach oznacza czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do Klienta i jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w naszym magazynie lub magazynach dystrybutorów. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć, jednakże nie przekroczy on trzydziestu dni od dnia złożenia zamówienia. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany za pomocą wiadomości poczty elektronicznej, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 5. Warunki realizacji zamówień na produkty niezamieszone w ramach Sklepu są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 6. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient jest obciążany kosztami dostawy w wysokości 35 zł (przy zakupie do 3000zł). Przy zakupie szlabanu jako sposób wysyłki prosimy wybrać "Szlaban". Obsługa Sklepu skontaktuje się z Państwem w jak najkrótszym czasie w celu omówienia sposobu wysyłki (ze względu na rozmiary szlabany nie są wysyłane wg standardowej taryfy).
 7. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki i możliwość wysyłki towaru za granice są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 8. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.
 9. Przed odebraniem przesyłki sugerujemy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan firmowych taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z pracownikiem Sklepu w celu wyjaśnienia sprawy.
 10. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób: - przelewem na rachunek bankowy- towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Właściciela Sklepu; - za pobraniem, czyli przy dostawie towaru przez kuriera lub listonosza.
 11. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową, jednakże istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Właściciela Sklepu lub w jednym z oddziałów wskazanych na stronach Sklepu – po wcześniejszym ustaleniu tego sposobu odbioru z pracownikiem Sklepu.

III. Gwarancja i zwrot towaru

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe. Produkty posiadają gwarancję producenta, dystrybutora lub sprzedawcy, realizowaną na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu. Gwarancja ta w żadnym wypadku nie wyłącza ani nie ogranicza przysługujących Klientom praw wyartykułowanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży - zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...) - składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 4) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 6) dostarczania prasy, 7) usług w zakresie gier hazardowych.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć kopie dowodu zakupu, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, oraz podać numer konta i dane posiadacza rachunku, na który mają być zwrócone środki pieniężne.

IV. Konto Klienta w Sklepie

1. Zakładając w Sklepie konto Klienta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez właściciela Sklepu.

2. W zakresie rejestracji konta Klienta nie są pobierane żadne opłaty.

3. Aby założyć konto Klienta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając - zgodnie ze stanem faktycznym – co najmniej następujące dane: a) adres poczty elektronicznej; b) nazwę użytkownika; c) imię; d) nazwisko; e) adres; f) numer telefonu. Przedmiotowe dane winny dotyczyć Klienta i być aktualne, z uwagi na co Klient zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie aktualizować - nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Sklepu.

4. Posiadanie konta w Sklepie umożliwia: zakup towaru.

5. Założenie i korzystanie z konta Klienta za pośrednictwem Sklepu jest możliwe po spełnieniu przez urządzenie końcowe Klienta następujących wymagań technicznych: komputer z przeglądarką internetową i dostępem do internetu.

6. Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Podczas zakładania konta Klienta, Klientowi udostępniana jest aktualna treść niniejszego regulaminu, którego akceptacja jest warunkiem koniecznym aktywacji konta Klienta oraz korzystania ze Sklepu z wykorzystaniem konta Klienta.

8. Konto nie może być przedmiotem obrotu. Każdy podmiot (jako jeden i ten sam Klient) może posiadać tylko jedno konto Klienta.

9. Klient jest uprawniony do usunięcia swojego konta w każdym czasie.

10. Poprzez korzystanie ze Sklepu, w tym w szczególności poprzez założenie konta Klienta, Klient bierze na siebie odpowiedzialność za: (a) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego konta, w tym hasła, (b) ograniczenie dostępu osób trzecich do urządzeń końcowych Klienta oraz (c) wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego konta - chyba, że wykaże, iż konkretne czynności zostały dokonane wbrew jego woli, a on sam nie miał i nie mógł był mieć wpływu na uniemożliwienie dokonania tych czynności przez osoby trzecie.

11. Klienci posiadający konto Klienta mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela Sklepu.

12. Reklamacja może być złożona w siedzibie Właściciela Sklepu pisemnie lub drogą poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

13. Reklamacja powinna zawierać: (a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Klienta (będącego Konsumentem) albo firmę oraz siedzibę Klienta (niebędącego Konsumentem); (b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; (c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; (d) datę zawarcia umowy; (e) z zastrzeżeniem stosownych zapisów niniejszego regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy Klient żąda ich uiszczenia; (f) numer rachunku bankowego lub adres właściwy do uiszczenia odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Klient żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności; (g) podpis Klienta albo jego reprezentanta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. W przypadku gdy reklamacja podpisywana jest przez reprezentanta Klienta, reprezentant ten obowiązany jest wykazać swoje umocowanie przy wykorzystaniu stosownych dokumentów.

14. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 13 powyżej, Właściciel Sklepu, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

15. Właściciel Sklepu udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: (a) nazwę jednostki rozpatrującej reklamację; (b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; (c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; (d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; (e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; (f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; (g) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części.

16. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Klienta lub Właściciela Sklepu woli rozwiązania takiej umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia konta Klienta.

17. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Właściciela Sklepu lub osób trzecich, powstałych w ramach Sklepu lub w związku ze Sklepem, co do których Klient nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej.

18. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez właściciela Sklepu w terminie 10 dni od jej zawarcia, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w pkt III ust. 3 powyżej.

19. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom dostęp do aktualnej informacji o:

a. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze świadczonych przez niego usług,

b. funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści świadczonych usług, wprowadzanych przez Właściciela Sklepu do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny.
 3. Dane osobowe Klienta przekazane podczas składania zamówienia będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia, umożliwienia Klientowi korzystania z Sklepu, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia złożenia zamówień w przyszłości. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz zadania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres właściciela Sklepu), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Administrator danych osobowych dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych danych osobowych Klientów, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji niektórych usług lub funkcjonalności Sklepu.
 6. Struktura Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można było go odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania Sklepu nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego urządzenia końcowego.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Właściciela Sklepu.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Właściciela Sklepu oraz Klienta Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientom regulamin przed zawarciem umowy, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Niniejszy dokument, podlega przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 6. Jeśli Klienci zdecydują się korzystać ze Sklepu z lokalizacji innej niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klienci ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Sklepu.
 7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 8. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów miedzy Właścicielem Sklepu a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.